Hotline: Kts Minh - 0933.243.066

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

tags

undefined

Thiết kế gian hàng hội chợ Thuận Thành 2011

Thiết kế gian hàng hội chợ Thuận Thành   Diện tích: 18m2   Điạ chỉ: Vietbuild 2010   Chủ đầu tư: CTYThuận Thành   Đơn vị thiế kế: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Đơn vị thi công: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Thời gian hoàn thành: 7 ngày

undefined

Thiết kế gian hàng Thuận Thành 2010

Thiết kế gian hàng Thuận Thành   Diện tích: 36m2   Điạ chỉ: Vietbuild 2010   Chủ đầu tư: CTYThuận Thành   Đơn vị thiế kế: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Đơn vị thi công: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Thời gian hoàn thành: 12 ngày

undefined

Thiết kế gian hàng hội chợ GoodM

Thiết kế gian hàng hội chợ GoodM   Diện tích: 54m2   Điạ chỉ: SECC, Q7.   Chủ đầu tư: CTY GoodM   Đơn vị thiế kế: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Đơn vị thi công: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Thời gian hoàn thành: 10 ngày

undefined

Thiết kế gian hàng Thuận Thành 2012

Thiết kế gian hàng Thuận Thành   Diện tích: 18m2   Điạ chỉ: Vietbuild 2012   Chủ đầu tư: CTYThuận Thành   Đơn vị thiế kế: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Đơn vị thi công: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Thời gian hoàn thành: 10 ngày

undefined

Thiết kế gian hàng Thuận Thành 2010

Thiết kế gian hàng Thuận Thành   Diện tích: 36m2   Điạ chỉ: Vietbuild 2010   Chủ đầu tư: CTYThuận Thành   Đơn vị thiế kế: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Đơn vị thi công: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Thời gian hoàn thành: 12 ngày

undefined

Thiết kế gian hàng Thuận Thành 2011

Thiết kế gian hàng hội chợ Thuận Thành   Diện tích: 18m2   Điạ chỉ: Vietbuild 2011   Chủ đầu tư: CTYThuận Thành   Đơn vị thiế kế: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Đơn vị thi công: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Thời gian hoàn thành: 7 ngày

undefined

Thiết kế gian hàng hội chợ GoodM

Thiết kế gian hàng hội chợ GoodM   Diện tích: 54m2   Điạ chỉ: SECC, Q7.   Chủ đầu tư: CTY GoodM   Đơn vị thiế kế: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Đơn vị thi công: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Thời gian hoàn thành: 10 ngày

Lĩnh vực hoạt động chính

Lĩnh vực hoạt động chính:

•  Thiết kế Beauty Spa, thiết kế Spa

•  Thiết kế Kiến trúc, thiết kế Nội thất

•  Thiết kế Văn phòng, Showroom

•  Thi công hoàn thiện nội ngoại thất

•  Xây dựng các công trình dân dụng

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong việc phát triển đồng bộ ba lĩnh vực thiết kế - thi công – trang trí nội thất.

[Chi tiết...]

CÔNG TY TNHH GIA ĐÔNG

Địa chỉ: 430/66 Lê Thị Riêng, P. Thới An, Q.12, TP. HCM

Tel: 0933.243.066                 

Website: www.giadong.com - Email: info@giadong.com