Hotline: Kts Minh - 0933.243.066

Thiết kế gian hàng Thuận Thành

 

Diện tích: 18m2

 

Điạ chỉ: Vietbuild 2012

 

Chủ đầu tư: CTYThuận Thành

 

Đơn vị thiế kế: Cty TNHH GIA ĐÔNG

 

Đơn vị thi công: Cty TNHH GIA ĐÔNG

 

Thời gian hoàn thành: 10 ngày

Thi công xây dựng khác

Thiết kế gian hàng hội chợ Thuận Thành 2011

undefined
Thiết kế gian hàng hội chợ Thuận Thành   Diện tích: 18m2   Điạ chỉ: Vietbuild 2010   Chủ đầu tư: CTYThuận Thành   Đơn vị thiế kế: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Đơn vị thi công: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Thời gian hoàn thành: 7 ngày
Chi tiết...

Thiết kế gian hàng Thuận Thành 2010

undefined
Thiết kế gian hàng Thuận Thành   Diện tích: 36m2   Điạ chỉ: Vietbuild 2010   Chủ đầu tư: CTYThuận Thành   Đơn vị thiế kế: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Đơn vị thi công: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Thời gian hoàn thành: 12 ngày
Chi tiết...

Thiết kế gian hàng hội chợ GoodM

undefined
Thiết kế gian hàng hội chợ GoodM   Diện tích: 54m2   Điạ chỉ: SECC, Q7.   Chủ đầu tư: CTY GoodM   Đơn vị thiế kế: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Đơn vị thi công: Cty TNHH GIA ĐÔNG   Thời gian hoàn thành: 10 ngày
Chi tiết...

CÔNG TY TNHH GIA ĐÔNG

Địa chỉ: 430/66 Lê Thị Riêng, P. Thới An, Q.12, TP. HCM

Tel: 0933.243.066                 

Website: www.giadong.com - Email: info@giadong.com